skip to Main Content

De Kastanjemineermot (Cameraria ohridella) is een ca. 5 mm grote vlinder die haar eitjes legt op het blad van kastanjes. Hoewel de voorkeur uitgaat naar paardenkastanjes, zijn mineermotten ook te vinden in andere kastanjesoorten en esdoorns.

Plaagherkenning
Rupsen eten zich een weg in het blad van kastanjes. Ze vreten zich door het bladweefsel en vormen daarbij gangen. Als het om een flinke aantasting gaat, kunnen deze mijngangen elkaar overlappen, waardoor een groot deel van het blad volledig bruin verkleurt.

Bij zware aantasting kunnen kastanjebomen al in augustus bruin en/of kaal zijn. Verzwakking van de boom betekent ook een invalspoort voor allerlei ziektes, zoals schimmels. Kastanjebomen die zijn aangetast door de mineermot, verliezen bovendien hun sierwaarde, zeker als ze in juli al een herfstachtige aanblik bieden. Tot nog toe zijn geen gevallen bekend van bomen die zijn doodgegaan door de aantasting van de kastanjemineermot. Wel is bekend dat zwaar aangetaste bomen minder kastanjes produceren.

De kastanjemineermot heeft zes larvenstadia. Na verpopping maakt de rups een cocon van spinseldraden in de bladmijn. De larven zijn ongeveer 1,5 mm lang en hebben opvallende, diep ingesneden segmenten. Ze zijn geelgroen van kleur.

Bestrijding van kastanjemineermot
Het is van groot belang om afgevallen bladeren te verwijderen. Een deel van de rupsen zit in de bladeren en overwintert daar ook. Een ander deel zit in de grond rond de bomen. Een behandeling met insectparasitaire nematoden in het najaar draagt bij tot beheersing van de populatie.

Daarnaast kunnen de volwassen motten worden gevangen met feromoonvallen. Hiermee worden de mannetjes naar een val gelokt, zodat ze niet meer kunnen paren. Hoewel de vlinder zelf erg klein is, heeft dit diertje een grote actieradius. Zeker bij sterke wind kan vanuit bomen in de omgeving opnieuw infectie optreden.

De vallen worden opgehangen aan de onderste takken van de bomen.

Wanneer bestrijden?
Voor de bestrijding van kastanjermineermotten adviseren wij de vallen met feromooncapsules uiterlijk half april op te hangen om de eerste generatie al te vangen. Voor optimaal effect is het raadzaam om de feromooncapsules.