skip to Main Content

Engerlingen van de meikever, rozekever, roestbruinebladsprietkever en anomalakever zijn de meest voorkomende engerlingen in bomen, heesters, vaste planten en fruitbomen. Behalve aan gras, veroorzaken engerlingen ook schade aan beplantingen.

Plaagherkenning
Engerlingen vreten aan de wortels, met verwelking/groeiremming of gewassterfte tot gevolg.

Bestrijding van engerlingen
Chemische bestrijding van engerlingen is − als de wetgeving het al toestaat! − niet effectief. Bovendien worden nuttige bodembewoners als loopkevers en hun larven gedood.

Engerlingen van de meeste kevers zijn zeer goed te bestrijden met insectparasitaire nematoden. Insectparasitaire nematoden (ook wel aaltjes genoemd – niet te verwarren met schadelijk plantparasitaire aaltjes) zijn microscopisch kleine aaltjes die in symbiose leven met een bacterie. Eenmaal in de bodem uitgezet zoeken ze de larven op en dringen ze binnen. Eenmaal binnen scheiden de nematoden een bacterie af die de larven doodt. In de dode larve ontstaat dan een nieuwe generatie nematoden die op zoek gaan naar nieuwe larven om te infecteren. Insectparasitaire nematoden kunnen niet lang buiten een ‘gastheer’ overleven. Zijn er geen prooien meer, dan sterven ze. Insectparasitaire nematoden komen van origine voor in onze bodem en zijn daarom ook opgenomen in de Flora- en Faunawet als beschermde bodembewoners. De insectparasitaire nematoden zijn ongevaarlijk voor mens, dier, milieu en nuttige insecten.

Belangrijk
Welke engerling veroorzaakt de schade? Engerlingen lijken erg op elkaar. Bij twijfel: verzamel een paar engerlingen (niet met de blote hand aanraken, engerlingen reageren op lichaamszuren, waardoor determinatie wordt bemoeilijkt) en wat grond en laat de engerling door Biocontrole determineren. U krijgt vervolgens een behandeladvies.

Wanneer bestrijden?
Wanneer kan de engerling het beste worden bestreden met nematoden? De juiste timing is van het grootste belang. Raadpleeg hiervoor de Bestrijdingskalenders.