skip to Main Content

Preventieve bestrijding

Wij adviseren om bomen preventief te behandelen op locaties waarvoor een verhoogd risico geldt. Dit zijn onder andere centra, schoolpleinen, begraafplaatsen, fietspaden, recreatieterreinen maar ook particuliere terreinen en tuinen. Preventieve bestrijding van de eikenprocessierups wordt uitgevoerd door met behulp van een boomnevelspuit een biologisch middel of nematoden (aaltjes) in de kroon van de boom te brengen. D e spuitvloeistof krijgt door de elektrostatische werking van de machine een negatieve lading mee waardoor deze goed hecht aan de bladeren.

Als het product op het blad gespoten wordt, eten de rupsen de sporen mee op. In het rupsenlichaam worden de bacteriën actief. Ze vermenigvuldigen zich en scheiden sporen en eiwitkristallen af. Bij de afbraak van deze eiwitkristallen komt een stofje vrij dat de darmwand aantast en ervoor zorgt dat de rups na enkele uren stopt met vreten. Ongeveer 2 tot 5 dagen na opname van het product sterven ze. Het biologische middel is niet schadelijk voor mens en milieu. Ook de natuurlijke vijanden van de rups, zoals de sluipwespen, vliegen, bijen en mijten, worden niet door het middel aangetast.

Door deze wijze van bestrijding wordt voorkomen dat de rupsen zich ontwikkelen. Hiermee wordt dus vooraf overlast beperkt en een beheersbare situatie gecreëerd.

Mechanische bestrijding (wegzuigen)

Mechanische bestrijding van de eikenprocessierups betreft het wegzuigen/verwijderen van rupsen en spinselnesten uit bomen. Deze bestrijdingsmethode wordt uitgevoerd met behulp van een autohoogwerker of verreiker met werkbak. De rupsen worden verzameld in een stofzuigerbak en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Onze medewerkers zijn voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals overalls, handschoenen en een gelaatsmasker waarmee ze zijn beschermt tegen brandharen tijdens uitvoering van de werkzaamheden.