skip to Main Content

Er zijn grofweg 3 manieren om eikenprocessierupsen te bestrijden.

De eerste is spuiten met gif.
Wanneer er gif gebruikt wordt voor de bestrijding wordt er vaak gebruik gemaakt van een nevelspuit met lucht ondersteuning. De spuitvloeistof wordt elektrostatisch geladen waardoor het gif zich makkelijk hecht aan het blad. Afhankelijk van de grootte van de boom zullen er vele liters gif nodig zijn om de rupsen afdoende te bestrijden. Het resultaat is van meerdere factoren afhankelijk. Als het gaat regenen spoelt het gif van de bladeren. Vaak is herhaling van de behandeling noodzakelijk om zeker te weten dat de rupsen afdoende zijn bestreden. Bij lage temperaturen werkt het gif ook in mindere mate. Daarnaast is het gif ook schadelijk voor beschermde vlindersoorten volgens de (rode) lijst van de flora en fauna wet. Beheerders zijn wettelijk verplicht om te voorkomen dat deze beschermde soorten schade ondervinden van de uitgevoerde bestrijding. Als de rupsen gedood zijn, blijven de brandharen achter en die kunnen alsnog schadelijk zijn voor de mens.

De tweede oplossing is branden.
Het wegbranden van de rupsen en de spinselnesten wordt vaak uitgevoerd door middel van propaanbranders. Bij bestrijding wordt zo hoog mogelijk in de boom begonnen met een vlam schuin gericht op de stam om zo min mogelijk schade aan de barst te veroorzaken. Vaak is het noodzakelijk om de rupsen na te branden op de grond om de bestrijding zo effectief mogelijk te laten zijn.

De derde oplossing is wegzuigen.
Het wegzuigen van de rupsen en de spinselnesten gebeurt door middel van een mobiele zuigunit in de hoogwerker. De rupsrestanten worden opgevangen en afgevoerd naar de verbrandingsoven. Voor de bestrijders is wegzuigmethode een grote verbetering van de arbeidsomstandigheden. Wegzuigen zorgt voor verminderde verspreiding van brandharen in de omgeving en geen rupsrestanten op locatie.

Gezondheidsrisico’s
In alle genoemde methoden staan medewerkers bloot aan gezondheidsrisico’s. In de huidige werkwijzen trekken medewerkers overalls aan met maskers om de bestrijding uit te voeren. Het jaargetijde tijdens bestrijding is meestal warm. Bovendien is het tijdrovend voor een nest is weggezogen, ‘persoonlijke bescherming’ aantrekken, hoogwerker afstempelen, hoogwerker op hoogte brengen, nest wegzuigen, hoogwerker terug brengen naar rijmodus, terug stempelen, ‘persoonlijke bescherming’ uitdoen en doorrijden naar volgende boom.

De uitvinding
De BugBuster®: nesten afzuigen vanuit een overdrukcabine op werkhoogte. Dankzij de cabine voorzien van airco worden welzijnsaspecten voor de medewerker gewaarborgt. Daarnaast wordt er een significante verhoogde snelheid van werken gerealiseerd.

 • De Bug Buster kan 360 graden om zijn eigen as draaien.
 • De cabine op de BugBuster kan 180 graden draaien.
 • De Bugbuster hoeft niet af te stempelen bij gebruik tot 6 meter hoogte.
 • Bugbuster heeft een bereik van 21 meter hoogte.

De grote voordelen zijn de verbeterde arbeidsomstandigheden zijn:

 • Perfect zicht op de eikenprocessierupsnesten.
 • In vele standen goed bedienbare elektrische zuigarm
 • Cabine voorzien van airco en overdrukunit met hepafilters
 • Ergonomische stoel
 • Geen blootstelling aan de eikenprocessierups
 • Geen persoonlijke bescherming middelen nodig

Track & trace
Het is de bedoeling voertuigen uit te voeren met een track en trace systeem. Dit systeem registreert nauwkeurig locatie en tijdstip van de uitgevoerde werkzaamheden. Door deze eventueel meerjarige gegevens met elkaar te vergelijken en te koppelen aan de GBKN ( Gemeentelijke Basis Kaart Nederland) kan er exacte monitoring plaatsvinden waar de overlast in welke mate aanwezig is. Hierop kunnen beleidskeuzes worden gemaakt. Dankzij de BugBuster® is het mogelijk om veel sneller te werken zo wordt de duur van de overlast direct gereduceerd.

Conclusie

 • Niet meer spuiten met gif en niet meer wegbranden.
 • Wel wegzuigen, maar dan slimmer, gezonder en sneller.
 • De BugBuster® het innovatieve antwoord op de eikenprocessierups.