skip to Main Content

Mechanisch
Nematoden kunnen heel goed worden toegepast met behulp van een spuitinstallatie en een druppelinstallatie.

Let op:

  • De installatie moet goed schoongespoeld zijn, zodat er geen resten van insecticiden zijn achtergebleven.
  • De openingen moeten minstens 1 mm breed zijn
  • Zeven en filters moeten voor toepassing worden verwijderd
  • De druk mag niet hoger dan 3 bar zijn.
  • Gebruik geen centrifugale pomp; deze beschadigt de nematoden

Bij twijfel: vraag advies aan biocontrole.