skip to Main Content

Bij deze behandeling worden de bovengrondse delen van de beplanting weggehaald met behulp van roterende staalborstels. Het effect is te vergelijken met afmaaien. Ideaal voor achterstallig onderhoud, temeer omdat dit de enige niet-chemische bestrijding is die hiervoor kan worden ingezet. Een veeg-zuigmachine achter de borstel ruimt het groen en vuil netjes op. Aarde, zand en zwerfafval worden ook verwijderd en het resultaat is direct zichtbaar.