skip to Main Content

Het slepen van grasvelden tijdens het speelseizoen zorgt voor herverdeling van de losse grond over het speeloppervlak. Zo voorkomen we kluitvorming en zorgen we ervoor dat de toplaag één geheel blijft. Naast een egaliserend effect wordt door het slepen van de grasmat de dauw verwijderd en wordt het gras opnieuw opgericht. Daardoor krijgen ziektes minder snel voet aan de grond en kan het gras optimaal kan profiteren van het in de wintermaanden schaarse zonlicht.