skip to Main Content

Bij maai-zuigcombinaties houden we vast aan het verschralingsbeleid van ecologisch bermbeheer. Wel wordt het maaisel direct opgezogen. Maaien en ruimen in één werkgang dus. Vooral steeds smaller wordende bermen en meterstroken in de eerste maaironde zijn bij uitstek geschikt voor deze methode. Het maaisel wordt goed samengeperst in de opvangwagen, waardoor grote afstanden kunnen worden afgelegd.