skip to Main Content

Periodieke boomcontroles zijn essentieel om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Potentiële problemen kunnen zo tijdig worden opgemerkt, en mogelijke risico’s van schade die hieruit zou kunnen voortvloeien worden verminderd of weggenomen.