skip to Main Content

Grootgroener heeft speciale machines om bomen te kappen, vellen en rooien. Daarbij wordt meteen al het houtafval afgevoerd. Voor het vereiste klimwerk en het vellen van zware bomen zetten wij gespecialiseerde medewerkers in.