Grootgroener

De toepassing van nematoden

Mechanisch
Nematoden kunnen heel goed worden toegepast met behulp van een spuitinstallatie en een druppelinstallatie.

Let op:
• de installatie moet goed schoongespoeld zijn, zodat er geen resten van insecticiden zijn achtergebleven
• de openingen moeten minstens 1 mm breed zijn
• zeven en filters moeten voor toepassing worden verwijderd
• de druk mag niet hoger dan 3 bar zijn.
• gebruik geen centrifugale pomp; deze beschadigt de nematoden

Bij twijfel: vraag advies aan Biocontrole.


Nematodentoepassing met behulp van een spuitinstallatie op een quad.


Nematodentoepassing met behulp van een landbouwspuit.


Injecteren van nematoden met behulp van een spuitlans.