Grootgroener

Contract met een gelukkig neveneffect

De nieuwe stichting voetbalraad Tubbergen heeft het onderhoud van alle voetbal- en trainingsvelden in de gemeente gegund aan GrootGroener uit Almelo. De overeenkomst gaat in op 1 januari en heeft één, heel positief neveneffect: waar mogelijk gaat Grootgroener ook werknemers van Soweco inzetten.

De verenigingen uit de gemeente Tubbergen krijgen met ingang van volgend jaar de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van eigen velden. De overdracht aan de nieuwe stichting voetbalraad Tubbergen is zorgvuldig voorbereid door een voorlopige werkcommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud en renovatie van de velden tot er een definitieve werkcommissie met neutrale deskundigen is opgericht aan wie ze de taken kan overdragen. Verenigingen kunnen  voor advies en (eventuele) klachten ook bij die werkcommissie terecht.

De werkcommissie heeft zich ook bezig gehouden met de juridisch gecompliceerde aanbesteding van het groenonderhoud en het bestek, waarin onder meer de (zelfs wat aangescherpte) kwaliteitseisen werden opgenomen. Twaalf ondernemingen kwamen in aanmerking voor uitvoerig van de werkzaamheden, vijf van hen werden uitgenodigd voor een onderhandse aanbesteding.

De commissie ging bij de selectie van ondernemingen niet over een nacht ijs, vertelt voorzitter Oude Lansink. ‘We hebben gekeken naar ervaring, naar het materieel en naar specialismen.’  Een tikje verrassend was de uitkomst wel: het relatief jonge bedrijf GrootGroener uit Almelo kwam als laagste inschrijver uit de bus. De onderneming krijgt een contract voor een jaar, met mogelijkheid van verlenging voor een tweede en derde jaar.  Oude Lansink is tevreden met de uitkomst, temeer het een extra contributieverhoging in de komende twee jaren voor verenigingen voorkomt.

Bij de aanbesteding waren uitsluitend zakelijke criteria doorslaggevend. Dat GrootGroener waar mogelijk de Soweco medewerkers gaat inzetten, is een bijkomstigheid waar de stichting – en ook Oude Lansink persoonlijk – blij mee is. ‘Wij moeten deze aanbesteding puur zakelijk bekijken. Maar als je me persoonlijk vraagt, dan vind ik het belangrijk dat deze mensen werk hebben. En natuurlijk is het voor de Soweco medewerkers heel erg fijn dat er kans is dat ze aan het werk kunnen blijven.’

Voor GrootGroener is de opdracht in de gemeente Tubbergen de omvangrijkste klus op sportvelden die het heeft binnen gehaald sinds de start van de onderneming in januari 2011 en directeur Andre Trip is er erg blij mee. Het bedrijf geniet intussen een uitstekende reputatie als bestrijder van de schadelijke eikenprocessierups, maar ontwikkelde ook een bijzondere constructie in de gemeente Hengelo met de sociale werkplaats SWB. GrootGroener verricht in Hengelo ook maaiwerkzaamheden, maar doet dat altijd in koppels. Een werknemer van GrootGroener en een werknemer van de sociale werkplaats.

 Die koppeling van GrootGroener mensen en werknemers van een sociale werkplaats spreekt heel veel meer partijen aan. Het leverde Grootgroener ook contracten op van de gemeenten Rijssen/Holten en Hellendoorn. Daar zijn ze bijzonder tevreden over de inzet. GrootGroener zal waar mogelijk mensen van sociale werkplaatsen inzetten, omdat Trip er een overtuigd voorstander van is. ‘Het is de sociale return die we bewerkstelligen. Partijen die ons inhuren, verdienen in feite een deel terug van de kosten voor de sociale werkvoorziening en de werknemers van – in dit geval – Soweco zijn aan het werk in de private sector. Ze vinden het heel erg fijn. Een maximaal rendement voor de samenleving.’ GrootGroener wil vooral mensen inzetten voor het handmatige  ‘reparatie’werk op de velden (denk aan opgereten grasmatten na slidings) en waar mogelijk ook voor het maaien. Verder gaat GrootGroener de bijna dertig velden die ze gaat onderhouden onder meer bemesten, recycling en dressen,  verticuteren, eggen, rollen, vertidrainen en beluchten.